Besiktnings­man

Johan Lennse har lång erfarenhet som besiktningsman inom Sjöförsäkringsbranschen. Vi kan därför erbjuda skadebesiktningar både nationellt och internationellt.

Vi arbetar dels med Transportförsäkring dels ren fartygsförsäkring. Även mindre båtar och rena haveriutredningar ingår i vår service.

Genom vår servicebåt når vi snabbt ut till stora delar av Stockholms södra skärgård och kan därigenom snabbt undsätta haverister eller ge försäkringsbolagens kunder snabb och effektiv service under eller efter ett haveri.

Vi hjälper till med bl.a.

• Besiktning av fartyg & båtar
• Besiktning av bryggor och kajer
• Besiktning av skadat gods
• Pre Entry Surveys
• Ansvarsutredningar vid kollisioner
• Haveriutredningar
• Skadereglering
• Haveriassistans
• Bogsering och räddning av egendom

Nyhet:

Vi har ingått ett samarbete med Best Transport där vi fått i uppdrag att besiktiga - och laga - skador i samband med transporter till privatkunder. Nu kan ni e-handla tryggt med hemleverans genom Best - och veta att om något händer på er uppfart eller infart till huset – så är vi snabbt på plats och fixar det.